Asfaltør uddannelse

IMG 1145

I dag stilles der store krav til udlægning af asfalt på veje, broer, stier og pladser.

Det kræver kvalificerede medarbejdere, der har den rette viden om asfalt og en god håndværksmæssig baggrund.

Den 2- årige asfaltør uddannelse giver netop dig chanchen for at opnå de egenskaber, som kræves for at kunne løse de mange forskellige opgaver, som asfaltbranchen i dag og i fremtiden vil blive stillet overfor. 

Asfaltør uddannelsen er en 2 årig kontraktuddannelse.
Det betyder i praksis, at du ved uddannelsens start indgår en kontrakt med et asfaltfirma eller kommune, hvor du ansættes og får løn under hele uddannelsesforløbet - også når du er på skole.
Asfaltindustriens Arbejdsgiverforening og 3F har indgået en aftale ,der fastlægger rammerne for løn- og ansættelsesvilkår under uddannelsen. Aftalen sikrer, at du følger et fastlagt uddannelsesforløb og får en grundig praktisk og teoretisk uddannelse, som er anerkendt af parterne.
Du skal være fyldt 18 år og have kørekort til traktor eller personvogn for at kunne søge ind på uddannelsen. Der stilles ingen krav på forudgående erhvervserfaring eller forudgående uddannelse.

Læs mere om at blive vejasfalttør som meritelev


Sådan kommer du i gang
For at få adgang til en asfaltør uddannelse skal du indgå en uddannelseskontrakt med et godkendt asfaltfirma. Kontakt asfaltindustrien og få mere at vide om hvilke asfaltfirmaer, du kan indgå kontrakt med.

Næste opstart er til August 2018


Læs mere:

Brochure om vejasfaltør uddannelsen

Asfaltindustriens hjemmeside med mere information

Kontrakt til indgåelse af aftale

Elever klar til sidste prøve

24 nye vejasfalttører 2014

31 nye elever på vejasfalttøruddannelsen August 2014