Tag en uddannelse som landbrugsmekaniker

IMG 8203

Kan du lide at skrue på biler og fejlfinde og reparere biler selv?
Så tag en uddannelse som landbrugsmekaniker på AutoTeknisk Center

Type:   Erhvervsuddannelse (EUD)
 Varigheden:  Fra 2 år  til 4 år 
 Praktik:  Muligt i ind- og udland

 

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen giver en grundlæggende viden om at finde fejl, reparere og udskifte dele på motorer, styretøj, bremser, koblinger og det elektriske anlæg.

Du lærer at arbejde med både landbrugs- og entreprenørmaskiner. Og du lærer at efterse og reparere motorer og maskiner, der bruges i parker og haver inden for landbruget eller byggeriet.

En vigtig del af arbejdet går ud på at montere redskaber og ekstra udstyr. Du lærer også at svejse og fremstille reservedele.

På Teknologisk videncenter kan du vælge den fulde mekanikeruddannelse, der varer 4 år, eller du kan stoppe efter 2 år og blive lastvognsmontør.

Uddannelsens gf1 og gf2 tages hos Mercantec -  og resten af udannelsen kan tages på Erhvervsskolerne Aars.

Opbygning

Uddannelsens varighed og opbygning afhænger af din alder og din erfaring.

Kommer du direkte fra 9./10. klasse? 
Starter du på en erhvervsuddannelse mindre end et år efter, at du har afsluttet 9./10. klasse, er din erhvervsuddannelse opbygget på denne måde:

Over50uddannelser

  • Du starter med et introforløb, som varer to uger.
  • Herefter begynder du på en fagretning på gf.1, som tager 20 uger, dvs. ½ skoleår. Du kan vælge mellem 7 forskellige fagretninger. Skal du være landbrugsmekaniker, anbefaler vi, at du vælger fagretningen "Biler, teknologi og industriel design", men det er ikke et krav. 
  • Efter gf.1 starter du på din uddannelse som landbrugsmekaniker. Du starter på skole (gf.2), hvorefter du skal finde en praktikplads. På den sidste del af uddannelsen vil du være skiftevis på skole og i praktik i en virksomhed. 

    Du kan tage både gf.1 og gf.2 på Mercantec. De sidste skoleophold kan tages på Erhvervsskolerne Aars. 


Er du under 25 år? 
Er du under 25 år, og har du afsluttet din 9./10. klasse for mere end et år siden, springer du grundforløb 1 over og starter direkte på din uddannelse som landbrugsmekaniker på grundforløb 2 (gf.2):

Under25 Forloeb

Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

Du kan tage gf.2 på Mercantec, hvorefter du skal finde en praktikplads. Den sidste del af uddannelsen består af skiftevis skole og praktik. Skoleopholdene i denne periode kan tages på Erhvervsskolerne Aars.

Er du over 25 år? 
Er du over 25 år, springer du også grundforløb 1 over og starter direkte på din uddannelse som landbrugsmekaniker. Varigheden afhænger af din uddannelsesbaggrund og din erfaring:

Grafik Er Du Over 25

Har du under 2 års erhvervserfaring, skal du sandsynligvis starte din landbrugsmekaniker uddannelse med en gf.2. Den kan du tage på Mercantec. Øvrige skoleophold kan tages på Erhvervsskolerne Aars.

Opstart

Grundforløb 1 (gf1) starter op i januar og august - se tilmelding i højre kolonne

Når du har afsluttet Gf.1, er du  klar til at starte på Gf.2. Hvis du er over 25 år, kan du springe Gf.1 over og starte direkte på Gf.2. Du kan også starte direkte på Gf.2, hvis det er mere end 1 år siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse.

Gf.2 er specifikt målrettet det hovedforløb, du har valgt.

Gf.2 varer 20 uger  og har som formål at give dig forudsætninger for at kunne gennemføre et hovedforløb. Gf.2 afslutter du med en grundforløbsprøve.

 

Adgangskrav og optagelse

Fra august 2015 er der følgende adgangskrav:

  • Krav om 02 i dansk og matematik fra 9./10. klasse
  • Undtagelse for: - Elever med uddannelsesaftale - Elever med anden gennemført ungdomsuddannelse
  • Mulighed for optagelse via helhedsvurdering

Optagelse Går du i 9. eller 10. klasse, hjælper din skole og din vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og søge via www.optagelse.dk

Er du gået ud af skolen kan du også ansøge via www.optagelse.dk.

Økonomi

Er du over 18 år, er du på gf1 og gf2 berettiget til SU.

Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Du kan på visse betingelser få tilskud til at dække dine transportudgifter. Er du begyndt uddannelsen på erhvervsskole, har du mulighed for at få refunderet en del af udgifterne.

Hvis du er begyndt med praktik, får du refunderet udgifterne af arbejdsgiveren. Tal med skolen om mulighederne.

De enkelte beskæftigelsesregioner har lister over hvilke uddannelser, de kan give løntilskud til: Se Beskæftigelses Regionen Midtjyllands hjemmeside herom http://brmidtjylland.dk/Voksenlaerlinge.aspx

Videreuddannelse

Du kan blandt andet videreuddanne dig til:

Supplerer du med adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du også videreuddanne dig til maskiningeniør.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse.

Se også Videre efter erhvervsuddannelsen.