Tag en uddannelse som cykelmekaniker

Cykelmekaniker uddannelse

Er du til mekanik og kundekontakt, og frygter du ikke at få lidt olie på fingrene? Så kan dette være den rette uddannelse.

Type: Cykelmekaniker
Varigheden  Fra 1 år til 3 år
Praktik ind-og udland

Som cykelmekaniker lærer du bl.a. at skifte eller reparere dele på mange forskellige typer af cykler.Som cykelmekaniker (eller cykelsmed) vil du arbejde med at samle, reparere og vedligeholde cykler - herunder stel, hjul, bremser og gear, og selvfølgelig lappe cyklerne og skifte dæk for alle dem, som ikke kan selv. En stor del af arbejdet består i at vejlede og rådgive kunder, så de vælger en cykel med dele, der svarer til kundernes kørselsbehov og kørestil.

En cykel- og motorcykelmekaniker kan starte eget værksted og forretning eller arbejde som ansat.

Uddannelsens gf1 tages hos Mercantec -  og resten af udannelsen kan tages på Herningsholm Erhvervsskole.

Opbygning

Uddannelsens varighed og opbygning afhænger af din alder og din erfaring.

Kommer du direkte fra 9./10. klasse? 
Starter du på en erhvervsuddannelse mindre end et år efter, at du har afsluttet 9./10. klasse, er din erhvervsuddannelse opbygget på denne måde:

Over50uddannelser

  • Du starter med et introforløb, som varer to uger.
  • Herefter begynder du på en fagretning på gf.1, som tager 20 uger, dvs. ½ skoleår. Du kan vælge mellem 7 forskellige fagretninger. Skal du være cykelmekaniker, anbefaler vi, at du vælger fagretningen "Biler, teknologi og industriel design", men det er ikke et krav. 
  • Efter gf.1 starter du på din uddannelse som cykelmekaniker. Du starter på skole (gf.2), hvorefter du skal finde en praktikplads. På den sidste del af uddannelsen vil du være skiftevis på skole og i praktik i en virksomhed. 

    Du kan tage både gf.1 og gf.2 på Mercantec. De sidste skoleophold kan tages på Herningsholm Erhvervsskole.


Er du under 25 år? 
Er du under 25 år, og har du afsluttet din 9./10. klasse for mere end et år siden, springer du grundforløb 1 over og starter direkte på din uddannelse som cykelmekaniker på grundforløb 2 (gf.2):

Under25 Forloeb

Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

Du kan tage gf.2 på Mercantec, hvorefter du skal finde en praktikplads. Den sidste del af uddannelsen består af skiftevis skole og praktik. Skoleopholdene i denne periode kan tages på Herningsholm Erhvervsskole.

Er du over 25 år? 
Er du over 25 år, springer du også grundforløb 1 over og starter direkte på din uddannelse som cykelmekaniker. Varigheden afhænger af din uddannelsesbaggrund og din erfaring:

Grafik Er Du Over 25

Har du under 2 års erhvervserfaring, skal du sandsynligvis starte din uddannelse med en gf.2. 
Den kan du tage på Mercantec. Øvrige skoleophold kan tages på Herningsholm Erhvervsskole.

Opstart

Grundforløb 1 (gf1) starter op i januar og august - se tilmelding i højre kolonne

Når du har afsluttet Gf.1, er du  klar til at starte på Gf.2. Hvis du er over 25 år, kan du springe Gf.1 over og starte direkte på Gf.2. Du kan også starte direkte på Gf.2, hvis det er mere end 1 år siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse.

Gf.2 er specifikt målrettet det hovedforløb, du har valgt.

Gf.2 varer 20 uger  og har som formål at give dig forudsætninger for at kunne gennemføre et hovedforløb. Gf.2 afslutter du med en grundforløbsprøve.

Adangskrav

Fra august 2015 er der følgende adgangskrav:

  • Krav om 02 i dansk og matematik fra 9./10. klasse
  • Undtagelse for: - Elever med uddannelsesaftale 
  • Mulighed for optagelse via helhedsvurdering

Optagelse

Går du i 9. eller 10. klasse, hjælper din skole og din vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og søge via www.optagelse.dk

Er du gået ud af skolen kan du også ansøge via www.optagelse.dk.

Økonomi

Er du over 18 år, er du på gf1 og gf2 berettiget til SU.

Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Du kan på visse betingelser få tilskud til at dække dine transportudgifter. Er du begyndt uddannelsen på erhvervsskole, har du mulighed for at få refunderet en del af udgifterne.

Hvis du er begyndt med praktik, får du refunderet udgifterne af arbejdsgiveren. Tal med skolen om mulighederne.

De enkelte beskæftigelsesregioner har lister over hvilke uddannelser, de kan give løntilskud til: Se Beskæftigelses Regionen Midtjyllands hjemmeside herom http://brmidtjylland.dk/Voksenlaerlinge.aspx

Videreuddannelse

Du kan blandt andet videreuddanne dig til:

Supplerer du med adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du også videreuddanne dig til maskiningeniør.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse.

Se også Videre efter erhvervsuddannelsen.