Student + faglært = EUX

EUX Personvognsmekaniker er en stærk kombination af teori og praktik, og giver dig både en håndværksmæssig og gymnasial uddannelse.

 

EUX personvognsmekaniker uddannelsen kombinerer det bedste fra erhvervsuddannelserne med relevante gymnasiefag. EUX er et tilbud til dig, der gerne vil have et svendebrev og en gymnasial eksamen. Det betyder, at du nu kan tage en erhvervsuddannelse, som giver direkte adgang til flere videregående uddannelser.

Uddannelsen tager fra knap 4 til 5 ½ år - alt afhængig af, hvilken erhvervsmæssig retning du vælger. Vi hjælper dig med at finde en praktikplads, og du får løn under uddannelsen.

Hvad er adgangskravet?
Afsluttet 9. eller 10. klasse med gode karakterer i dansk, matematik, fysik og engelsk.

Hvornår kan jeg starte?
EUX personvognsmekaniker uddannelsen har opstart i både august og januar. Du skal søge optagelse gennem den koordinerede tilmelding i marts måned eller ved at kontakte Mercantec.

Hvilke muligheder giver en EUX mig?
Du får et svendebrev, der giver dig adgang til at arbejde inden for dit fag med gode muligheder for forskellige karriereveje, f.eks. værkfører eller tekniker. Uddannelsen giver adgang til videregående uddannelser som f.eks. autoteknolog, ingeniør, maskinmester og produktionsteknolog.

Hvad kræves der af mig?
Du skal have lyst til at arbejde både praktisk og teoretisk med de autofaglige emner. Desuden skal du regne med, at du gennem hele uddannelsen skal bruge tid på forberedelse, og at der er en del hjemmearbejde. Det er en uddannelse på gymnasialt niveau, du går ind til!

Læs mere om EUX her!