Tag en Tekniker uddannelse

Tekniker uddannelse

Teknikeruddannelsen er en komplet uddannelse på højeste niveau.

Udviklingen i autobranchen medfører et øget behov for, at mekanikerne kan følge med i den teknologiske udvikling. Derfor er efteruddannelse af mekanikeren på værkstedet en vigtig del af dagligdagen for at være på fuld højde med udviklingen.
En tekniker uddannelse er en modulopbygget, kompetencegivende uddannelse, som sikrer et meget højt fagligt niveau.
Tekniker uddannelsen har, inkl. AMU-fagene, en varighed på mellem ½ og tre år, med op til 9 AMU-kurser. Læringsaktiviteterne mellem kurserne sikrer høj integration mellem den højteknologiske viden og dagligdagen på værkstedet.

Sådan tilmelder du dig tekniker uddannelsen:

For tilmelding kontakt  Jan Nørgaard  på  2016 7861 eller mailen  jann@mercantec.dk

Hent brochure om tekniker uddannelsen. 

 Tekniker uddannelse