47123 Ressourcestrømme og affaldshåndtering

Beskrivelse:
Deltageren kan analysere, håndtere og dokumentere affald og affaldsstrømme i virksomheden ud fra viden om affaldsfraktioner, regler for behandling af affald og arbejdsmiljø- og sikkerhedsregler for affaldshåndtering. Deltageren kan endvidere vejlede kolleger om håndtering af affald. 
 
Mål:
Produktionsmedarbejderen kan, ud fra en systematisk beskrivelse af virksomhedens ressource- og værdistrømme og af hvordan spild og affald er en del af disse strømme, medvirke til at reducere spild og affald samt optimere virksomhedens værdi- og ressourcestrømme. Medarbejderen kan anvende metoder til at forstå og analysere disse strømme. Medarbejderen kan sortere materialer i fraktioner, vurdere deres placering i et affaldshierarki og vurdere omkostninger ved at oparbejde og tilbageføre fraktioner i produktionen. Medarbejderen kan identificere eksterne aktører, der kan behandle fraktioner og vurdere mulige omkostninger og indtægter ved forskellige valg af aktører. Medarbejderen kan anvende regler om affaldshåndtering iht. gældende affaldsbekendtgørelse, miljøbeskyttelses-, arbejdsmiljø- og sikkerhedsregler. Endelig kan medarbejderen anvende og deltage i opbygning af virksomhedens miljøstyrings- eller kvalitetsstyringssystem, herunder anvende metoder til at vejlede og engagere kollegaer i håndtering af virksomhedens ressourcestrømme og affald. 

 

Tilmelding

Angiv hvem du er:
 

Kursusfakta

Holdbetegnelse:Ressurcestrømme og affaldssortering
Kviknummer:791418HR4712300119
Holdnummer:HR4712300119
Startdato:11/06/2019
Slutdato:13/06/2019
Tilmeldingsfrist:07/06/2009
Fag:
  • Ressourcestrømme og affaldshåndtering, 3 dage, 558 kr.
FKB:Arbejdets organisering ved produktion i industrien
Undervisningssted:Mercantec, Hotel & Restaurant
H.C. Andersens Vej 7
8800 Viborg
Undervisningstidspunkt:08:00-15:25
Undervisningsform:Dagundervisning
Holdkvotient:24 personer
Mindste kvotient:15

H.C. Andersens Vej 7, 8800 Viborg